LAGERE ERFBELASTING

Het voorkomen of beperken van belastingheffing bij vererving is een onderwerp dat voor veel mensen interessant kan zijn. De drastische wijziging van deze wet uit 1956 heeft als uitgangspunt de opbrengst in stand te houden, misbruik aan te pakken, lagere tarieven in te voeren en de wet eenvoudiger te maken. Nieuwe termen als "erfbelasting" en "schenkbelasting" worden in de wet opgenomen. Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen aan :

VRIJSTELLINGEN EN TARIEVEN 2020

Met ingang van 2016 zijn de vrijstellingen voetvrijstellingen. Dat wil zeggen dat de vrijstelling niet vervalt als meer wordt ontvangen dan de vrijstelling.

Partners € 661.328
Kinderen en kleinkinderen € 20.946
Zieke en gehandicapte kinderen € 62.830
Ouders € 49.603
Overige verkrijgers

€ 2.208

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. en lopen van 10 tot en met 40 % . Het kan echt de moeite zijn om daar eens samen met ons naar te kijken .

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt , dan moet u over de waarde van de onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan monder of geen belasting.

Vrijstellingen schenkbelasting 2020

Kinderen € 5.515
Kinderen 18-40 jaar eenmalig €26.457
Kinderen 18-40 jaar eenmalig voor aankoop huis of voor dure studie € 103.643
Overige verkrijgers € 2.208

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting

Voor de erfbelasting krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen. Voor de schenkbelasting moet u uit eigen beweging aangifte doen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie of neem contact op met ons.